Двослојни безбедносни жигови (по нарачка) - Euro Holography